/ netinfo
Община Пловдив подписа договор по ОП „Региони в растеж“ за 7 нови социални услуги. Заместник-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков положи подписа си за финансиране създаването на два центъра за настаняване от семеен тип за деца, дневен център за деца с увреждания и техните семейства, дневен център за деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, център за обществена подкрепа, преходно и наблюдавано жилище.

След официалното връчване на документите в срок от 24 месеца проектите трябва да бъдат реализирани. Стойността им е 2 391 600 лева.

Мястото, където ще се реализират три от услугите, е бившият дом за деца, лишени от родителска грижа „Рада Киркович“, сграда, паметник на културата, намираща се на улица „Димитър Цончев“ № 11.

„Освен това възнамеряваме да изготвим проект и да кандидатстваме за една иновативна услуга пред Министерството на труда и социалната политика. Идеята е със средства от Европейския социален фонд да бъде изграден център за заместваща грижа“, посочи Титюков и обясни, че това означа, когато някой се грижи за свой възрастен болен роднина, да може да бъде заместван до 14 календарни дни в годината.

Така този човек (асистент) може да се възползва да отиде на обучение, да почива или ако се налага нещо друго, като лечение например. Срокът за кандидатстване е 30 март и освен Пловдив още 5 областни града са включени като бенефициенти – София, Варна, Бургас, Плевен и Русе.

„Община Пловдив ще предлага два варианта на заместващата грижа. В единия случай, общински служители ще посещават домовете на болните и ще ги гледат на място денонощно. Във втория - болният може да бъде настанен временно в центъра за заместваща грижа“, обясни Веселина Ботева, директор дирекция „Социална политика“.

Проектът е на стойност 1 милион лева, а 40% от средствата са предвидени за ремонти – обзавеждане, оборудване за хора със специфични потребности.

„Тази услуга заедно с центъра за социална рехабилитация и интеграция на деца с разстройство в аутистични спектър ще бъдат разположени на едно място. Така бившият ДДЛРГ „Рада Киркович“ ще се оформи като голям модерен, привлекателен комплекс за социални услуги за деца, възрастни и техните семейства“, заключи Георги Титюков.

Той съобщи още, че в момента тече процедура част от помещенията на 5-етажната сграда да бъдат отдадени под наем на фондация „За нашите деца“ и Националния алианс за работа с доброволци, с които Община Пловдив е дългогодишен партньор в социалната сфера.

До края на годината се очаква да бъдат разкрити допълнително социални услуги – като Дневен център за пълнолетни лица с психични разстройства и деменция и други.