/ Снимка: Георги Димитров
Община Пловдив предлага годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 2022 г. да бъде намален и от 750 лева да стане 300 лева. Това е записано в проекта за промяна на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив.

Целта е да се облекчи стопанската дейност на кръга от тези лица и да осигури технологично време за организиране на дейността им за 2022 г., предвид глобалната пандемия от COVID-19 и породената от това икономическа несигурност, на фона на повишаването на цените на горивата.

Промяната на таксата е и във връзка с подадено до кмета на Пловдив искане от сдружение "Асоциация на таксиметровите водачи - гр. Пловдив", подкрепено с подписи на таксиметрови шофьори за нов размер на налога.

От началото на 2019 г. данъкът върху таксиметровия превоз на пътници в Пловдив е в годишен размер от 750 лева.Финансовите разчети показват, че събраните суми от данъка върху таксиметров превоз на пътници в Община Пловдив за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г. са в размер на 685 000 лв., за същия период на 2020 г. са малко над 506 000 лв., а за 2021 г. са в размер на 207 000 лв.

Данъкът за таксиметров превоз в Монтана намалява от 400 на 300 лв.

При приемане на предложения данък върху таксиметров превоз на пътници прогнозата за очакваните постъпления за 2022 г. от него са те да бъдат в размер на 300 000 лв.

По данни на ОП "Организация и контрол на транспорта" към месец октомври има издадени 1 396 разрешения за таксиметров превоз на пътници. Анализите показват, че чрез намаляване на въпросния данък ще се стигне до запълване на квотата от 2 000 таксиметрови автомобила, работещи на територията на община Пловдив.

Очакванията са че по този начин ще се подобри и качеството на предлаганата услуга в този сектор
БТА