300 лв. годишен данък за таксиметров превоз на пътници в община Бобов дол
300 лв. годишен данък за таксиметров превоз на пътници в община Бобов дол / Влади Владимиров, Дарик- Кюстендил

Данък върху таксиметровия превоз на пътници ще въведе община Бобов дол, в изпълнение на приетите от Народното събрание промени в Закона за местните данъци и такси. Кметът Елза Величкова внася необходимата докладна в Общинския съвет, като предлага новият данък да е на минималната ставка от 300 лв. годишно. Законодателят е определил рамка от 300- 1 000 лв.
Данъкът за таксиметров превоз на пътници трябва да бъде приет от общинските съвети до 30 септември. Той се дължи за всеки автомобил, за което е издадено разрешително за таксиметров превоз на пътници.
Към този момент броят на таксиметровите автомобили, с разрешителни в община Бобов дол е 13.
Когато разрешителното за таксиметров превоз на пътници е издадено през годината, ще се дължи данък само за месеците до нейния край.
Новият данък влиза в сила от 1- ви януари 2017 година.