/ Thinkstock/Getty Images
Годишният данък за таксиметров превоз в община Монтана намалява от 400 лева през 2020 година на 300 лева през 2021 година, съобщиха от Общината.

Това се дължи на Закона за държавния бюджет за 2021 година, в който е записано, че данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 година, определен в наредба на Общинския съвет и намален с разликата между размера на определения данък за 2020 година и минималния годишен размер на данъка по чл. 61 ф от Закона за местни данъци и такси от 300 лева.

При това положение при определен за община Монтана данък от 400 лева за такси, то собственика му ще плаща на община Монтана 300 лева, а разликата от 100 лева общината ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет на Република България.