Официално : Стефан Стоянов и Амелия Гешева си разделят ресор „Култура“
Официално : Стефан Стоянов и Амелия Гешева си разделят ресор „Култура“ / снимка:Виктор Кадири/ Дарик Пловдив

Ресорите "Култура, образование, туризъм, иновации, развитие и европейски проекти" (КОТИРЕП) и "Обществен ред и транспорт" ще бъдат разделени на по два нови ресора. Това става ясно от предложените промени в администрацията на община Пловдив, които гласувани и приети на днешната сесия на Общинския съвет.

КОТИРЕП ще бъде трансформиран в "Култура и туризъм", който ще бъде оглавен от досегашния директор на „Старинен Пловдив“ Амелия Гешева и "Образование, развитие, европейски политики и международно сътрудничество", който ще бъде оглавен от досегашният зам.-кмет по култура Стефан Стоянов.

Промяната засяга и дирекциите, които бяха "под шапката" на КОТИРЕП. Така дирекция "Култура, образование и развитие" става "Култура и културно наследство", а дирекция "Образование, развитие и международно сътрудничество" се разделя на отдел "Образование" и отдел "Развитие и международно сътрудничество". В последния отдел пък ще се трансформира дейността на Общинско предприятие "Европейски политики и сътрудничество", което ще бъде закрито също с решение на местния парламент.

Ресор "Обществен ред и транспорт" става само "Обществен ред", който ще бъде оглавен от Георги Маринов и отделно "Транспорт", където за зам.-кмет ще се избира между Борислав Кръстев, който отговаря в момента за транспортния проект и Златин Велев, който в момента оглавява предприятие Организация и контрол на движението.

"Под шапката" на транспортния ресор остават общинските предприятия "Организация и контрол на транспорта" и "Паркиране и репатриране", както и дейностите по изпълнение и реализацията на Транспортния проект. Към обществения ред ще бъде добавен и нов отдел - "Административно-наказателна дейност", който се формира в следствие на отделянето му от звеното, занимаващо се с приватизация и следприватизационен контрол.

Разделяне и обединяване са предвидени в още няколко отдела, като след влизането в сила на новите изменения от 1-ви януари 2016-та година, числеността на тази част от администрацията, която е на държавна издръжка, ще намалее с 14, а служителите, които са на общинска издръжка се увеличават с 30 човека. Увеличава се броят на заместник кметовете, които от 5 стават 7.