/ Дарик нюз
Проблемът със загубите на питейна вода в кв. „Столипиново“ ще бъде обсъден на работна среща днес в Областната администрация - Пловдив. Инициативата е на областния управител Дани Каназирева и има за цел да бъде анализирана реалната ситуация в квартала, степента на изграденост на водоснабдителната и канализационна инфраструктура, качеството на извършваните услуги, включително начина на отчитане и заплащане на същите от потребителите.

Ще бъдат обсъдени и проблемите с водоснабдяването и отвеждането на отпадъчните води от жилищните блокове на ул. Сокол и ул. Батак, техническото състояние на тези сгради, както и други проблеми с водозахранването на компактни части от квартала с нискоетажно застрояване.

„До настоящия момент отговорностите за съществуването на тези проблеми са били прехвърляни между отделни държавни институции и местната власт, като са предприемани спорадични и непоследователни мерки за тяхното разрешаване. Основната цел на срещата е да се обединят усилията на местната власт и компетентните регионални органи и институции, като се потърси схема за последователни действия, с конкретни задължения и отговорности за постигане на по-бързи и ясни резултати при разрешаването на проблема със загубите на вода и подобряване качеството на извършваните ВиК услуги в квартала", категорична е Каназирева

За участие в срещата са поканени Пламен Райчев - зам.-кмет “Строителство и инвестиции“ в община Пловдив,  арх. Невена Балчева- зам.-кмет „Общинска собственост и устройство на територията“, арх. Димитър Ахрянов - главен архитект на общината, Иван Стоянов - кмет на район „Източен“, Спартак Николов - управител на ВиК и експерти от областната администрация.