Пловдивски университет
Пловдивски университет / Дарик, архив
Маркетингът и тенденциите в международните икономически отношения ще се обсъждат на Национална конференция в Пловдив.

Форумът, организиран от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, започва в 10:00 ч. в зала „КОМПАС“ на Ректората на ул. „Цар Асен“ №24. Председателят на организационния комитет на конференцията проф. д-р Велин Станев ще открие официално форума.

Конференцията е безплатна, а целта е студенти, докторанти и млади учени от различни висши училища да представят постигнати научни резултати, нови идеи и намерения за бъдещи съвместни проекти. 

Конференция маркетинг
netinfo

В първия панел младите икономисти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС ще беседват по темите: „Маркетингът във висшето образование“; „Маркетингови комуникации“; „Маркетингов мениджмънт“ и „Потребителско поведение“. 

Вторият панел пък е определен за направленията „Световна икономика и международна търговия“, „Международни пазари" и „България в световното стопанство“.

Студентите и докторантите, участващи във форума, ще получат сертификат, а представените значими доклади ще бъдат включени в специално електронно издание.