/ netinfo
2353 кг. замразени колбаси се предлагат за продажба чрез пряко договаряне от отдел „Държавни вземания“ при ТД на НАП-Пловдив. Продуктите са изоставени в полза на държавата след проведени контролни действия от страна на звеното за Фискален контрол. Те са разпределени в две групи от 959 кг. замразен бекон и 1394 кг. замразени нарязани варени колбаси (кренвирши) на цена и за двете групи 5,62 лв./кг. без ДДС.
 
Месните изделия са придружени с необходимата документация и протокол за извършена проверка от Българската агенция по безопасност на храните. Стоката е със срок на годност до 01.05.2018 г. Огледите ще се извършват всеки присъствен ден от 28 до 30 март от 13.00 до 15.00 часа на адрес: ул. “Васил Априлов“ №176. Предложенията подадени по образец ще се разглеждат на 03 април, от 10.00 часа.
 
Продажбата ще се извърши чрез процедура за пряко договаряне на бързоразвалящи се стоки. Предложенията за участие в търга ще се приемат от утре до 30 март, в сградата на ТД на НАП на ул. Скопие №106, II корпус. Те ще се считат за действителни, ако цената в офертата е минимум 50 % от обявената начална цена.