Избираме кой да ни доставя електричество за дома
Избираме кой да ни доставя електричество за дома / Дарик архив
Избираме кой да ни доставя електричество за дома
86251
Избираме кой да ни доставя електричество за дома
  • Избираме кой да ни доставя електричество за дома

Битовите потребители вече могат да избират кой да бъде доставчикът им на електричество. Това е възможно след последния етап от либерализацията на енергийния пазар в България. Промяната става само с подаване на заявление в офис на сегашното електроразпределително дружество, след като сме избрали друг търговец, при условие да няма неразплатени задължения. Ако заявлението бъде подадено от 1 до 10 число, още от следващия месец клиентът минава към новоизбраната фирма.

Законодателните промени в този сектор започват от 2000 година, обясни пред Дарик Петър Костадинов от отдел „Комуникации” в EVN. Дейността се разделя между две дружества, едното от които е за разпределение на енергия и отговаря за мрежата, а второто – за снабдяване. С него сключваме договори за доставка на ток и на него плащаме сметките си. Негови конкуренти на пазара са появилите се в последните години търговци на електроенергия, измежду които можем да избираме нов доставчик.

От 2007 година големите първи големите предприятия започват да излизат на свободния пазар и да купуват енергия директно от електроцентралите. През следващите години тази възможност е дадена на средния и малкия бизнес, като сега дори пекарни, адвокатски кантори и фризьорски салони са със сменен доставчик. В края на миналата година е открита Българската независима енергийна борса с цел на нея да се търгуват свободно всички произведени количества енергия.

Смяната на доставчика за битовите потребители е право, а не задължение, може да останат на регулирания пазар, където цените се контролират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Промяната обаче е със заложени по-кратки срокове за отчитане и плащане на фактурите, затова през май или юни една или други потребители ще получат по две сметки в един и същи месец, тъй като втората ще излезе по-рано от обичайния досега график. За нея от EVN уверяват, че няма да налагат наказателни лихви веднага, нито прекъсване на захранването, защото отчитат, че е възможно хората да не са разбрали. Предвидено е и разсрочване на плащането. От юли нататък фактурите ще излизат по веднъж месечно.

Нов доставчик може да изберем от публикувания на сайта на ДКЕВР списък, но не всички са активно работещи. Действащите са публикувани на страницата на Българската независима енергийна борса. Важно е при избора да четем внимателно договорите, съветва Костадинов. Вече има горчив опит в други сектори с неравноправни клаузи и големи неустойки при прекратяване, например. Разумният избор е отговорност на всеки потребител.

За качеството на тока, както и за аварии по мрежата отговорността остава на разпределителното дружество. Към него трябва да се обръщаме при проблеми, а новите търговци или за спиране на захранването при ремонти. Ако новият търговец фалира, доставката поема от специално дружество да избора на друг търговец от свободния пазар, но абонатът не остава без ток.

За битовите потребители са разработени т. нар. стандартизирани товарови профили. Те отразяват потреблението. При част от домакинствата то е повече сутрин и вечер, когато всички са вкъщи, при други е с еднаква интензивност през целия ден. Профилите дават информация на бъдещите доставчици, за да могат те да прогнозират какво количество енергия трябва да купят от борсата и могат да реализират. Това пък е необходимо, тъй като за разлика от други стоки енергията няма как да бъде съхранявана и продавана по-късно, обяснява Костадинов.

още по темата можете да чуете на darikradio.bg