графит
графит / EVN
Мащабен графит на символа на българската природозащита брадатия лешояд вече ще посреща гостите на Пловдив.
 
Графитът, изобразен по проект на „Зелени Балкани“ по програма LIFE на EС, покрива площ от над 100 кв. м. на сграда на EVN България
 
Брадатият лешояд е величествена птица, достигайки близо 3 метра размах на крилата и с изключително атрактивно оперение. Той е една от най-красивите птици в Европа и обект на опазване в Европейската мрежа НАТУРА 2000. Брадатият лешояд се счита за изчезнал от страната ни вид.
 
EVN България подпомага усилията на „Зелени Балкани“ за завръщането на вида в страната, като изпълнява проекти за обезопасяване на опасни за птиците въздушни електропроводи от електроразпределителната мрежа.
 
Графитът е дело на художници от студио „140 идеи“ - едни от известните графити-артисти в България. Той е с размери 15 / 7 метра, което е площ над 100 кв. м.
 
За неговото изрисуване е използвана специализирана фасадна боя, специално предназначена за външни условия. Боята е устойчива на взаимодействията на околната страна.
 
Техниката използвана в реализация на стенописа е традиционна за монументалната живопис. Цветовете са съобразени с това да контрастират на околните сгради, но същевременно са хармонични на небето - естествения хабитат на брадатия лешояд. Реализацията на проекта отне 7 дни.
 
По същите дейности до момента EVN съдейства  на художниците от студио „140 идеи”  за изобразяването и на графит на белошипа ветрушка на фасадата на училище в Свиленград.
 
EVN