Единствено Пловдив има одобрена инвестиционна програма по „Региони в растеж“
Единствено Пловдив има одобрена инвестиционна програма по „Региони в растеж“ / netinfo

Единствено инвестиционната програма на град Пловдив е одобрена по оперативна програма „Региони в растеж“, от която се очакват близо 100 млн.лева, съобщи кметът Иван Тотев. По думите му Пловдив е избран сред общо 39 града, като 9 от тях са представили инвестицонни програми, но само пловдивската е одобрена.

„Очакваме до края на месец май да сключим поне половината от договорите за проектите предвидени в програмата ни и ще ги завършим до 2018-та година“, заяви кметът и припомни, че точно през 2018-та година се очаква МРРБ да преразгледа инвестиционните програми на общините, които са изпълнили най-много проекти и усвоили най-много пари, което ще даде на местната администрация да усвои до 150% над предвидените пари.

Сумите, които града трябва да получи от „Региони в растеж“, са предвидени за три обособени зони на Пловдив, които са разделени на Социална, Индустриална или Икономическа и така наречената Зона с обществен характер.

В зоната с обществен характер  са включени дейности свързани с културния туризъм и наследство, транспорт, инфраструктура, озеленяване и всичко, което може да спомогне за по-добрата визия на центъра на Пловдив.

Социалната зона е предимно за дейности свързани с обновяване и рехабилитация на жилищния фонд, както и цялостно развитие на сектора.

 

Индустриалната зона, която е свързана с насърчаване на публично-частното партньорство, като една от основните й задачи е и повишаване на капацитета на местната власт за управление на икономическото развитие.