212 тарикати скрили над 5млн. лв данъци
212 тарикати скрили над 5млн. лв данъци / netinfo

 

212 физически лица от Южна България са "пропуснали" да внесат в бюджета над 5,4 милиона лева, съобщават пловдивските ревизори.

 

   Сумата е от недеклариран и невнесен данък общ доход, която  е установена след приключили ревизии, уточняват от НАП. В хода на проверката, инспекторите са констатирали явни несъответствия между притежаваното имущество и декларираните доходи. В някой от случаите, лицата са били посочили в данъчните си декларации големи по размер отпуснати заеми, но не са могли да докажат произхода на средствата за тях.


       При ревизия на физическо лице, инспекторите по приходите извършват пълна проверка и съпоставка на притежаваното имущество, банковите сметки, получените и обявените доходи. Проверяват се също декларираните взети и предоставени заеми.

 

Недобросъвестните данъкоплатци, заловени от данъчните, са от  Пловдив,  Стара Загора, Пазарджик, Кърджали, Хасково и Смолян.