/ БТА
В Плевен започна повторен оглед и преброяване на недействителните бюлетини от избора за общински съветници.

Вещо лице, назначено по дело в Административния съд в града, образувано по общо 19 жалби на партии, коалиции и кандидати срещу решение на Общинската избирателна комисия (ОИК), ще огледа, прецени и преброи всичките 6582 недействителни бюлетини.

БТА

Целият процес ще се състои в Актовата зала на Община Плевен в присъствието на заинтересованите страни по делото, ако те имат интерес. Началото на проверката на недействителните бюлетини бе дадено в 14:00 часа, като пред журналисти вещото лице Вержиния Върбанова отвори първия чувал с изборни документи и показа пакета с недействителните бюлетини. 

Д-р Иван Малкодански е новият председател на Общинския съвет в Плевен (СНИМКИ)

Делото е образувано в резултат на жалби срещу решение номер 226-МИ, с което е обявен поименният състав на Общинския съвет и броят на преференциите на всеки един от кандидатите, участвали в изборите.

От постъпилите в Административен съд-Плевен, 19 жалби, 14 са от кандидати за общински съветници, а останалите пет - от партии и коалиции. Това каза Даниела Дилова, председател на съда. Всички те са обединени в едно дело за съвместно разглеждане и постановяване на общо решение по тях.

БТА

"Оплакванията по жалбите се свеждат до неправилно отчитане от секционните избирателни комисии на недействителните и действителните гласове по кандидатски листи и неправилно отчитане на преференциите, грешки и поправки в протоколите, които са дали отражение върху крайния резултат при отчитане на изборите за общински съветници", посочи съдия Дилова. 

Оспорва се също така истинността на протоколите на ОИК и на всички секционни избирателни комисии (СИК) относно тяхното съдържание, иска се оглед, повторно преброяване на всички бюлетини и назначаване на съдебно-математическа експертиза, която да даде заключение за разпределението на мандатите и подреждането на кандидатите според преференциите.

В някои от жалбите са направени и искания за разпит на свидетели за установяване на обстоятелства относно начина на гласуване и за приобщаване като доказателство на файловете от видеозаснемането на броенето на бюлетините след края на изборния ден. 

"Съдът не е уважил искането за разпит на свидетели поради това, че съгласно Гражданско-процесуалния кодекс със свидетелски показания не може да се опровергава съдържанието на официален документ, каквито са протоколите на СИК и ОИК, освен това има и защита на тайната на вота", поясни съдия Дилова.

БТА

Предвид оплакването в жалбите, че неправилно не са били зачетени действителните гласове за партиите, коалициите или преференциите за кандидатите и тези гласове погрешно са били приети за недействителни, а и предвид значителния брой недействителни гласове - 6582, съдът е счел, че следва да се допусне повторен оглед, преценка и преброяване на всички недействителни бюлетини, което да се възложи на вещо лице.

Следващото заседание по делото е насрочено за 30 ноември, когато се очаква вещото лице да представи резултатите от назначената проверка на недействителните бюлетини. 
Елина Кюркчиева, БТА