guljanci u4enici
guljanci u4enici / obshtina guljanci
Днес за 800 деца от община Гулянци започна новата учебна година. В четирите училища бяха организирани тържества по този вълнуващ повод.

guljanci u4enici
obshtina guljanci

Кметът на общината поздрави учениците и учителите с думите: „Този ден е важен и вълнуващ за всички ни, защото от тук започва съзнателният път на всеки човек. В училище получаваме най-ценните си уроци, в училище създаваме първите си истински приятелства, в училище градим най-спонтанните си мечти и стремежи, развиваме талантите и уменията си.
Затова Общинското ръководство влага сили и средства да поддържа и подпомага училищната дейност. Освен текущите ремонти реализираме проекти за обновяване на училищата в общината.
Мога да ви уверя, че образованието и занапред ще бъде приоритет в управлението, защото вярвам, че осигурявайки добри условия за възпитание и обучение на децата си, ние инвестираме в бъдещето.
Уважаеми учители, скъпи ученици, пожелавам ви една ползотворна учебна година. Радвайте се на успехи и нови постижения, приемайте трудностите като уроци и продължавайте напред с вяра, оптимизъм и обич! Трупайте знания, откривайте възможности и създавайте мечти!
На добър час!”
Специален подарък – книжка с лично послание от кмета на общината получиха първокласниците, които тази година са 65.

guljanci u4enici
obshtina guljanci

В рамките на тържествата общинското ръководство награди и учениците, които се представиха отлично в конкурсите за рисунка, есе и благородна постъпка, организирани от Местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетните и непълнолетните.