=
= / iStock/Getty Images
Годишният данък за таксиметров превоз в община Плевен за 2021 г. ще бъде 300 лв. за данъчно задължените лица, съобщиха от общината.

Промяната произтича от приетия и публикуван в Държавен вестник Закон за Държавния бюджет за 2021 г. Съгласно Закона данъчно задължените лица заплащат годишния данък за таксиметров превоз на пътници за 2021 г., определен в наредба на общинския съвет, намален с разликата между размера на определения от общинския съвет годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2020 г. и минималния годишен размер на данъка по чл.61ф от ЗМДТ от 300 лв., но не по-малко от 300 лв.

В тази връзка при определен за Община Плевен данък върху таксиметров превоз на пътници за 2021 г. в размер на 450 лева, данъчно задължените лица ще заплащат на Община Плевен 300 лева, а разликата от 150 лева Общината ще получи под формата на компенсация от Държавния бюджет, се посочва в съобщението.