/ iStock/Getty Images
Община Плевен ще актуализира списъка на клубовете на хората с увреждания и на пенсионерите, съобщиха от Общинския съвет.

Три нови културни проекта ще получат финансова подкрепа от община Плевен

Предложението е внесено за обсъждане в постоянните комисии на Общинския съвет. Клубове за хора с увреждания и за пенсионерите има в областния град, в селата на общината и град Славяново. За целта са предоставени за безвъзмездно ползване общински имоти. Те са разкрити с решение на Общинския съвет от 2002 г.

Клубовете са местна дейност, финансирана от общинския бюджет. Ежегодно с приемането на бюджета се утвърждава и финансира по половин щатна бройка за всеки клуб. През годините на някои места за клубове са предоставени други помещения за ползване, а в други случаи кметове на населените места са сключили договори за наем с юридически лица за ползване на помещения, като за тези промени няма решения на Общинския съвет. Такива случаи има в четири села - Бохот, Върбица, Горталово и Тодорово.

Започва лятна кинопанорама в парка на Историческия музей в Плевен

В тази връзка от всички кметове на населени места е изискана актуална информация за клубовете на хората с увреждания и на пенсионера. На базата на получените актуални данни е изготвен и нов списък с клубовете в общината, който ще бъде представен на вниманието и на съветниците, се посочва в съобщението.
БТА