pleven
pleven / dariknews.bg
В ролята си на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”, на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Еврогайдънс център и Национален Европас център, ЦРЧР обяви конкурс на тема „Помогни ми да прочета“ за участие в Шестата национална конференция „Насърчаване на четенето” в контекста на актуалната през настоящата 2017 година тема Inclusion на европейско ниво, както и темата за приобщаващото образование на национално ниво.

От Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици – гр. Плевен спечелили участие в конкурса са:
Грета Димова – зам.-директор по учебната дейност с презентация на тема: „Доброволци от Езикова гимназия – Плевен вдъхват живот на Регионална библиотека „Христо Смирненски” в града” и Силвия Стоянова – старши учител по география и икономика с „Нова възможност за старата библиотека”.
Националната конференция ще се проведе от 27 до 30 септември в град Хисаря, обл. Пловдив.                                                                                                                                             

Нови попълнения от Е-Туинъри в преподавателските екипи в Плевен

На това събитие ще се говори, обсъди и обменят добри практики осъществени или създадени по пътя към писаното слово: жестове на помощ и внимание; обучителни и подпомагащи програми; инициативи, подкрепящи четенето; идеи, заслужаващи да бъдат споделени; хора, за които темата е значима и които са я засегнали по един или друг начин в работата си, обвързана с културата и образованието, или по проекти от Програма „Еразъм+”, Програма „Учене през целия живот”, дейностите eTwinning, Европас, Еврогайдънс.