Средствата за наводнения усвоени правилно
Средствата за наводнения усвоени правилно / netinfo

Не са констатирани нарушения в разходването на средствата отпуснати от Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи за периода 2004-2005 година в Ловешка област.

Това обяви днес Димитричка Христова, директор на Дирекция по организация и извършване на инспекционни дейности в Агенцията за държавна финансова инспекция .При извършените проверки на Областна администрация – Ловеч и общините от областта е установено, че отпуснатите средства в размер на 105 957 лв., са разходвани по предназначение.

Сумата е използвана за извършване на превантивни мероприятия и проверки на потенциално опасни обекти, ремонт на покривната конструкция на складова база в с. Казачево и почистване на речни корита.