obl love4
obl love4 / obladmin lovech
Председателят на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) Ана Джумалиева връчи на областния управител на Ловеч сертификат, с който се удостоверява достъпна среда на сградата на администрацията. На работна среща Джумалиева представи дейността на КЗД и провеждащата се в момента национална кампания за достъпна архитектурна среда под наслов „Достъпна България”. В рамките на инициативата се изследва достъпността на градската инфраструктура и сградите на публичните институции, като целта е не само да бъдат установени обектите, неотговарящи на изискванията за достъпност, които ще получат препоръки, а впоследствие и санкции, но и да бъдат показани добрите практики, подчерта Ана Джумалиева.
22 сигнала и жалби от Ловешка област са постъпили в КЗД през 2017 г., съобщи председателят. Образуваните преписки са 16. От началото на тази година досега са постъпили четири жалби, по които са образувани две преписки.
Днес КЗД ще проведе осем заседания в Затвора – Ловеч, тъй като се разглеждат сигнали и на лица, лишени от свобода.