С 5 млн. лева благоустрояват жилищен комплекс в Ловеч
С 5 млн. лева благоустрояват жилищен комплекс в Ловеч / archiv.DarikNews

 

Община Ловеч обяви обществена поръчка за изготвяне на проект за благоустрояване и подобряване на физическата среда в ж. к. „Червен бряг" в Ловеч с цел постигане на зелена и достъпна градска среда, съобщават от пресцентъра на кметската администрация.

Управляващият орган на оперативната програма стартира схемата на 3 септември. По нея срещу 134 млн. лв. безвъзмездна помощ ще бъдат изградени и реконструирани места за обществен отдих и ще се постави енергийно ефективно улично осветление в 36-те най-големи български града. Ще може да се поставят и ремонтират чешми, пейки, цели паркове, паметници, велосипедни алеи, изкуствени водни площи и др. Допустими проекти са и рехабилитацията на улични мрежи, изграждането на обществени паркинги встрани от главните улици на населените места, както и построяването на спортни площадки в междублоковите пространства.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка, обявена от община Ловеч, е съобразен с крайния срок за кандидатстване по схемата и е не по-късно от 20 ноември 2012 г.
Техническото задание за проeктиране включва като предмет терени общинска собственост, намиращи се в границите на урбанизираната територия на Ловеч в ж. к. „Червен бряг". Те имат частично обособена настилка, тротоари, алеи, зелени площи, които са в лошо състояние. Няма ясно планирана и изградена вътрешноквартална алейна мрежа. Площадките, върху които са разположени съоръжения за игра на децата, са опасни и не отговарят на изискванията на Наредба 1 от януари 2009 г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра. Няма обособени места за отдих и за различните възрастови групи.

Уличната регулация в ж. к. „Червен бряг" е проведена без предвидените уширения за паркинги. Настилките са амортизирани, а тротоари липсват или са в лошо състояние. Във вътрешноблоковото пространство няма достъпна архитектурна среда. Озеленяването е хаотично и в голямата си част е от самопоникнали храстови и дървесни видове. Няма поливна система. Железопътната линия е в непосредствена близост до жилищните сгради и създава изключително шумово натоварване, както и рискове в санитарно-хигиенно и безопасно отношение за живеещите в комплекса.

С проектното предложение на община Ловеч се цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на квартала, в който естествено са се формирали две функционални зони - за обществен отдих и за транспортна комуникация.
В първата зона за обитаване сред основните дейности, предвидени по проекта, са изграждане и рехабилитация на зелени площи за широко обществено ползване, включващи детски площадки, пейки, беседки, възстановяване на чешми, изграждане и рехабилитация на спортни площадки за футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса и скейтборд, предвидени за свободно безплатно ползване от жителите на квартала. Ще бъдат създадени условия за поддържане на тревните площи и спортните терени чрез изграждане на подходяща напоителна система, без да се използва питейна вода от водопроводната мрежа на Ловеч. Предвидено е и обособяване на зелена площ като площадка за разхождане на домашни любимци.

В зоната за транспортна комуникация акцент е изграждане и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, на нови велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, рехабилитация и реконструкция на улични мрежи, изграждане на уширения встрани от улиците.
Сред изискванията към двете зони са въвеждане на енергоспестяващо алейно осветление, прилагане на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността като поставяне на осветление на подходящи места, създаване на достъпна архитектурна среда в квартала, осигуряване на жизнена среда с приемливо шумово натоварване чрез изграждане на шумозащитен екран между жп линията и жилищния комплекс.

Включването в проектното предложение на ж. к. „Червен бряг" бе решено на обществено обсъждане, провело се в средата на август тази година. На него присъстваха граждани, представители на квартални съвети, неправителствени организации и общински съветници. В комплекса живеят над 2500 души, там е изградена подземната инфраструктура, а това е сред изискванията за финансиране.