/ iStock/Getty Images
На площадката за съхранение на отпадъци в Плевен са налични около 9000 тона неопасни отпадъци с код 19 12 12, съобщиха от МОСВ..

Корабът с италианските боклуци отплава от Варна

Това са бали, в които над 90% са пластмасови отпадъци, останалото съдържание е примеси от текстил, хартия и дърво.

Те са с произход Италия, получени са по нотификация IT 010861 (Решение УО125/02.11.2018 г.) и не са оползотворени в срок от една година в съответствие с изискванията за превоз на отпадъци.

Не е ясно дали контейнерите с италиански боклуци в Бургас са опасни

В тази връзка РИОСВ-Плевен разпореди премахването и оползотворяването на 9000 тона незаконно внесен италиански отпадък, който престоява на площадка в Плевен вече повече от една година.

Това става с издадената от директора заповед за налагане на принудителна административна мярка (ПАМ) на оператора на площадката за съхранение - „Феникс Плевен“ ЕАД.