/ obshtina pleven
Община Плевен ще възложи рехабилитация на част от алеите и на обредните домове в гробищните паркове „Чаира”, „Горноплевенски гробища” и до Стадиона. По основните алеи, където има големи неравности, ще бъде насипан фрезован материал от ремонтите на улици в града, след това ще бъде разстлан и валиран, уточни главният инженер на Община Плевен Владислав Иванов. Дейностите се извършват от „Инжстрой” ЕООД.
  
Община Плевен приема оферти за косене на гробищните паркове

Има вече избран след обществена поръчка изпълнител и подписан с него договор за ремонт на обредните домове в тези три гробищни парка. Фирмата е „Росбулкар 77” ЕООД, общата стойност на поръчката е до 52 000 лв. /без ДДС/.
  

Ремонтът на обредния дом в гробищен парк „Чаира” включва обособяване на санитарно помещение, оборудвано с тоалетна, мивка и проточен бойлер; изграждане на външно водопроводно отклонение, вътрешна водопроводна инсталация и канализация, направа на изгребна яма близо до сградата и други за общо 26 000 лв. /без ДДС/.
  
Ремонтът на обредния дом в гробищен парк „Горноплевенски гробища” предвижда демонтаж на старата конструкция и направа на нова, нова летвена скара и покриване с нови глинени керемиди, нова ламаринена обшивка, отводняване на покрива с нови улуци и водосточни тръби, ремонт на стрехата, подмяна на челните дъски и блажно боядисване и други за общо 11 000 лв. /без ДДС/.

Започна косенето на гробищните паркове в Плевен

Ремонтът на обреден дом в гробищния парк до Стадиона включва демонтаж на старата дървена конструкция, направа на нова, нова летвена скара и покриване с нови глинени керемиди, нова ламаринена обшивка, отводняване на покрива с нови улуци и водосточни тръби, ремонт, частична подмяна и блажно боядисване и други за сумата до 15 000 лв. /без ДДС/.

Предстои Община Плевен да изготви възлагателно писмо до фирмата и дейностите да стартират.