grobi6ta
grobi6ta / dariknews.bg
От община Плевен пуснаха обявление за събиране на оферти относно възлагане на дейност «Косене на гробищни паркове – «Чаира», «Горноплевенски» и на ул. «Майска»
Покана за участие и критериите, на които трябва да отговарят изпълнителите, се получават  в офиса на «Паркстрой»  ЕООД, находящ се на ул.  «Св. Св. Кирил и Методий» №18, ет. 2, офис № 9, в срок до 8 май 2018 г. - вторник, до 16:30 часа.
Телефон за контакт – 0888 507 416.