p4eli
p4eli / dariknews.archive
Протестна декларация, която ще бъде изпратена следващата седмица до Министерството на земеделието, храните и горите беше приета на протеста, който се проведе в Плевен от представители на пчеларския бранш. Декларацията е подкрепена с подписка, която ще бъде внесена на Консултативния съвет по пчеларството, който се свиква спешно на 8 май от земеделския министър.

p4eli
dariknews.archive

По време на протеста, в който участие взеха пчелари от редица градове в България, председателят на Обединения български пчеларски съюз Михаил Михайлов заяви, че е нужно криминализиране отравянето на пчелите и спешна промяна на нормативната уредба в защита живота на пчелните семейства.

p4eli
dariknews.archive

Директорът на на дирекция "Животновъдство" в МЗХГ Силвия Василева заяви пред протестиращите, че ситуацията е изключително неприятна, има злоупотреби при пръсканията, не се спазва законодателството.
„Фактът, че сме тук показва, че искаме да има промяна и разбираме проблема. Пуснахме Дневен ред и покана към всички членове на Съвета по пчеларство, който ще бъде свикан на 8-ми май. Работата по промяна на Наредба 13 вече започна, но сега ще имаме нов подход на базата на това, което се случва. Новият подход ще бъде всъщност участието в срещата на представители на Асоциацията на земеделските производители и Асоциацията на зърнопроизводителите, за да може да се изясни отново, как стават уведомленията, за да ома една култура на земеделие. Това, което в случая се показа пред нас като уведомления показва абсолютно непознаване на Наредба номер 13 – неспазване на часовете за пръскане, неспазване на сроковете за уведомление и в крайна сметка сте потърпевши вие – пчеларите“, каза Силвия Василева.    

p4eli
dariknews.archive

Сред исканията , посочени в протестната декларация на пчеларите са: инкриминиране на отравянето на пчели, като то се приеме за престъпление и се включи в Наказателния кодекс. Да се завишат глобите при установяване на нарушение на Закона за защита на растенията, Закона за пчеларството и Наредба 13.
Да се отнема правото на субсидия на земеделския стопанин при установяване на отравяне на пчели.

p4eli
dariknews.archive

Да се конфискува в полза на държавата земеделската техника, с която е извършено отравянето на пчели; да се отнема свидетелството за извършване на растителнозащитни мероприятия при констатирано нарушение на закона; да се повиши кадровият капацитет на службите за растителна защита. Да се разработи и въведе система за следене на движението на земеделската техника; при повторно нарушение да се отнема правото за упражняване на земеделска дейност за определен период или завинаги.
Само за област Плевен, унищожението засяга над 5000 пчелни семейства, като поражения има в Долна Митрополия, Гулянци, Искър, Божурица, Биволаре, Бреница.

p4eli
dariknews.archive

p4eli
dariknews.archive