По променен маршрут ще се движи тролейбус № 33 на 13 юли

/ Община Плевен
Изкърпване на настилката по трасето на тролейбусите в жк „Кайлъка” и на ул. „Ильо войвода” ще се извършва на 13 юли, събота.

Община Плевен подписа договори с фирмите, които ще ремонтират общинската пътна мрежа

В тази връзка от 07.00 до 17.00 часа, линията на тролейбус № 33 ще се пренасочи за движение по линията на тролейбус № 3.

Продължават дейностите по възстановяване на улична настилка в Плевен

Дейностите са част от извършваните от изпълнителя „Инжстрой” ЕООД текущи ремонти на уличната инфраструктура на Община Плевен.