Плевен е в Програмата за преодоляване на икономичестата изостаналост на Северозапада
Плевен е в Програмата за преодоляване на икономичестата изостаналост на Северозапада / mrrb.bg

„Програмата за преодоляване на икономическата изостаналост на Северозападна България ще включва петте области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен." Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов по време на заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, кодто се проведе на 31 март 2015 г. в Монтана.

Заместник-министър Аспарухов подчерта, че районите за въздействие са определени като географски области с най-ясно изразени негативни тенденции и влошени демографски, социални и икономически показатели. Те ще служат за проучване, анализ и формулиране на мерките за преодоляване на тези тенденции. Прилагането на тези мерки в целенасочените програми за икономическо възстановяване ще включват територията на целия район за планиране. Такова беше и решението, което взе Съвета на днешното си заседание.

"Няма бедни райони. Има райони с неизползвани възможности на територията, какъвто е и Северозападния", каза още Аспарухов и подчерта активната работа, в последните месеци, на областните и регионалните съвети за развитие, като форуми, които да обсъждат и предлагат решения и конкретни проекти за възраждането и развитието на регионите.

„Имаме амбицията да утвърдим и Националния съвет за регионално развитие към министъра на регионалното развитие и благоустройството като орган, който да обобщава и систематизира предложенията на регионалните съвети и да формира държавна политика за развитие на българските региони", каза още заместник-министърът.

Пред членовете на Регионалния съвет за развитие беше представена Програма Interreg V-A Румъния-България и актуална информация относно предстоящи покани за кандидатстване с проектни предложения, както и информация за стартиране на Оперативните програми и мерките, които първоначално ще бъдат отворени за изпълнението им.

Присъстващите на заседанието бяха запознати с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и с етапа на изпълнение на територията на района. Представена бе и информация относно финансовото подпомагане на изработването на задания и проекти на Общи устройствени планове на общините, както и реда и условията за подпомагане на общините.