Отварят ценовите оферти по проект на Областна администрация
Отварят ценовите оферти по проект на Областна администрация / Дарик Плевен

Ценовите предложения по стартиралата обществена поръчка 1 „Ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост" ще бъдат отворени днес в 10.30 часа в заседателната зала на Областна управа Плевен. Това съобщават от пресцентъра на администрацията.

Също днес, но в 16.00 часа, ще станат ясни и ценовите оферти по обществена поръчка 2 "Изграждане на електронна област, съгласно изискванията на Закона за електронно управление".

И двете обществени поръчки са по проект на Областна администрация Плевен „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен(СЗ), Северен централен (СЦ) и Североизточен (СИ) район за планиране" по ОПАК.