123
123 / obladmin love4
Областният управител на Ловеч Ваня Събчева награди с грамоти четирима служители на областната администрация, предотвратили пожар, съобщават от пресцентъра на институцията. Отличията са за „бърза и навременна реакция в настъпила рискова ситуация на 12 август 2019 г. - в стая - архив на Държавна собственост, довела до опазване на служебно имущество – архивни досиета, регистри и актове за държавна собственост“.
Главните експерти Велислава Петкова и Мая Михова, Иванка Георгиева от Информационния център и работникът по поддръжка на сградата Цанко Тотев се оказали в точното време на точното място, за да предотвратят възникването на пожар, причинен от внезапно самозапалила се от късо съединение луминисцентна лампа в архива на администрацията.
Ваня Събчева е подписала договор за извършване на обществена услуга с предмет обследване на съществуваща инсталация на сградата на областната администрация, изготвяне на инвестиционен проект по част „Електро“ на сградата, включващ пожароизвестителна инсталация и оповестителна инсталация, както и инвестиционен проект, включващ евакуационно осветление на сградата на институцията, допълват от там.