Отбелязваме световния ден за борба със СПИН
Отбелязваме световния ден за борба със СПИН / archive.dariknews

Днес отбелязваме Световният ден за борба срещу СПИН. Датата - 1 декември е определена през 1988 година по инициатива на Световната здравна организация, с цел да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи със заболяването. Тази година фокусът на световната кампания е подобряване на достъпа до превенция, лечение и грижи за младите хора (10 - 19 години), една група, която продължава да бъде уязвима въпреки усилията досега.

В световен мащаб всеки ден около 7 100 души се инфектират с вируса на имунната недостатъчност. Най-бързо епидемията се разраства в Източна Европа и Централна Азия. Докато в Западна и Централна Европа лицата, живеещи с ХИВ са приблизително 900 000, то в Източна Европа и Централна Азия те са приблизително 1,4 милиона. Основният път на предаване на инфекцията в Централна и Западна Европа е при необезопасени сексуални контакти между мъже, докато в Източна Европа и Централна Азия е кръвният път чрез инжекционна употреба на наркотици.

България е страна със сравнително ниско разпространение на ХИВ в общата популация. По данни на Европейския център за контрол на заболяванията (2011 г.) честотата на новите случаи с ХИВ в страните от Европейския съюз е средно 5,7 случая на 100 000 души население, а в България - 2,7 случая на 100 000.
У нас през 2013 г. броят на новоинфектираните мъже е пет пъти по-голям от броя на новоинфектираните жени. По данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 22 ноември 2013 г. общият брой на официално регистрираните в страната лица, живеещи с ХИВ/СПИН е 1811. Тази година близо 39% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.