От Областна администрация провериха поречието на река Искър и моста в Чомаковци
От Областна администрация провериха поречието на река Искър и моста в Чомаковци / obl.admin pleven

Проверките по поречието на Искър бяха провокирани от необходимостта областното ръководство лично да се убеди в състоянието на реката и да направи преценка за нивото на опасността от наводняване на къщи. При гр. Искър реката въпреки голямото си пълноводие и буйно течение е в коритото си.

Областният управител Ралица Добрева и нейният заместник арх. Бойко Балтаков посетиха и т.нар. „Влашка махала" в гр. Искър. През 2005 година тя бе залята от придошлата река. Към днешна дата такава опасност няма. Къщите са пазени и от допълнителна дига, която да спре евентуалния порив на водата.

В община Долна Митрополия нивото на р. Искър е 260 см. Реката е в коритото си и на този етап няма опасност от наводнения.

В Община Червен бряг областният управител Ралица Добрева и заместник областният управител арх. Бойко Балтаков провериха и състоянието на наскоро ремонтирания от АПИ мост при Чомаковци. „Подсилена е носещата конструкция на моста и съоръжението е в значително по-добро състояние. Взети са мерки за ограничаване на скоростта по моста и тонажа на автомобилите, които преминават по него. След ремонта не се забелязват дефекти към настоящия момент.", коментира арх. Балтаков.