От НЗОК прекратиха конкурса за директор на регионалните каси
От НЗОК прекратиха конкурса за директор на регионалните каси / archive.dariknews

На проведено на 18 юли заседание, Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса - НЗОК взе решение за прекратяване на обявения конкурс за заемане на длъжността „Директор на РЗОК".

Причините за прекратяване, посочени в сайта на касата са: открити пропуски в обявлението за конкурса във връзка с изискваните документи, които кандидатите трябва да представят спрямо утвърдените от Надзорния съвет, несъответствие между посочените в обявлението изисквания за заемане на длъжността и утвърдената длъжностна характеристика за „Директор на РЗОК", липса на регламент в обявлението за начина на провеждане на конкурса.

От НЗОК обръщат внимание, че документите на подалите за участие в конкурса кандидати не са отваряни и разглеждани. Те ще бъдат върнати лично на кандидатите без да бъдат отваряни.
На следващо заседание на Надзорния съвет ще бъде взето решение за обявяване на нов конкурс.

До сега директор на РЗОК-Плевен беше Мартин Митев, който е сред кандидатите за ръководния пост.