От БСП-Плевен се обявиха срещу настаняването на бежанци в община Плевен
От БСП-Плевен се обявиха срещу настаняването на бежанци в община Плевен / dariknews.archive

С категорична позиция срещу настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Плевен, излезе Общинският съвет на БСП-Плевен. Повод за това стана постановление на Министерския съвет, с което се дават права на кметовете на общини да следят за броя на чужденци с предоставено убежище и да сключват споразумения с тях за интеграция.

Председателят на общинската организация на партията Свилен Атанасов и единият от заместниците му, Ева Маринова, заявиха пред медиите, че от БСП-Плевен настояват, Община Плевен да не допуска на своята територия настаняването на каквито и да било бежанци, както и Общински съвет - Плевен да изрази категоричната си позиция по отношение на "тази изключително сериозна заплаха за нашите съграждани".

Публикуваме пълния текст на декларацията:

Уважаеми плевенчани,

На 12 август 2016 г. на свое закрито заседание Министерският съвет на Р България е приел постановление № 208, което седмица по-късно е обнародвано в Държавен вестник. С това постановление, озаглавено: „За интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила" се дават права на кметовете да следят за броя на чужденци с предоставено убежище и да сключват споразумения с тях за интеграция. Предвиждат се и следните мерки:

- осигуряване на жилищно настаняване на лицата и техните семейства;
- записване в детска градина, държавно или общинско училище за деца;
- провеждане на обучение по български език;
- здравно осигуряване и обслужване;
- професионално ориентиране;
- включване в програми за заетост

Във връзка с Постановлението, прието без обществен дебат и зад гърба на българските граждани, БСП Плевен изразява категоричната си позиция СРЕЩУ:

- Настаняване на лица с различна религиозна, етническа и културна принадлежност от чужди държави на територията на община Плевен;
- Настаняване на чужди граждани, които са потенциална заплаха за здравето, сигурността и живота на жителите в общината;
- Настаняване на хора, които биха променили демографския облик на плевенския регион

Уважаеми съграждани,

Най- разрушителното правителство в най-новата история на България вместо да подсигури качествено здравеопазване, достъпност до образование и възможности за духовно развитие на майките и децата, достоен живот на възрастните хора, работа и заетост на младите, вместо да спре инвазията на опасни и екстремистки елементи на територията на страната, ни предлага следната „алтернатива":

- Допуска в България лица, които представляват по-примитивната част от обществата на някои азиатски и африкански държави;
- Правителството създава условия за разхищаване на финансови ресурси, а също и за подмяна на българския генофонд и по този начин чертае вредна перспектива за благополучието и съществуването на нашата нация

Ние, от БСП Плевен, НАСТОЯВАМЕ:

1. Община Плевен да не допуска на своята територия настаняването на каквито и да било бежанци!
2. Общински съвет Плевен да изрази категоричната си позиция по отношение на тази изключително сериозна заплаха за нашите съграждани!

13 октомври 2016 г.
Плевен