От 1 юли ще се приемат молбите за помощи за отопление
От 1 юли ще се приемат молбите за помощи за отопление / netinfo

От 1 юли започва приемът на молби-декларации за целева помощ за отопление за сезон 2008/2009 г.

Те ще могат да се подават от от 9.30 до 17.00 ч, в Дирекция "Социално подпомагане" в сградата на Общината до края на месец октомври. Целевата помощ за отопление ще се предоставя в пари авансово и еднократно, независимо от вида на ползваното отопление. Размерът на целевата помощ за отопление се определя със заповед на министъра на труда и социалната политика.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто едномесечен доход, получен през шестте месеца, предхождащи месеца на подаване на декларацията, е по-нисък от диференциран минимален доход за отопление.