oic
oic / dariknews.archive
"Българинът вече не се страхува от думата „проект”, днес всеки говори за Европейските фондове и техните възможности и това е резултат от активната работа на областните информационни центрове". С тези думи Стефан Милев - заместник-кмет със сектор „Европроекти и хуманитарни дейности”, обяви на пресконференция официалния старт на новия проект на Община Плевен „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Плевен, като част от Националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.”, финансиран от ОП „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността му е 410 760 лв.

oic
dariknews.archive

През следващите три години на територията на областта ще бъдат организирани 66 информационни събития като отделно ще проведе и общо три национални инициативи. Експертите на ОИЦ - Плевен, ще продължат подкрепата си за бизнеса, неправителствените организации и институциите и предоставянето на информация за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.
На пресконференцията беше обявен стартът и на Националната кампания на мрежата от областни информационни центрове за 2019 г., част от инициативата на Европейската комисия „Европа в моя регион”. Първата инициатива е онлайн конкурс „Имам бизнес идея”. В него могат да се включат младежи на възраст от 14 до 18 години. Николета Минчева, която е експерт „Комуникация и информация“ в Областен информационен център – Плевен, сподели подробности относно предстоящото организиране и провеждане на Облайн конкурса за млади предприемачи „Имам бизнес идея“.

До 12 май 2019 г. кандидатите трябва да подготвят двуминутен видоеклип с информация за своята идея и да го изпратят като съобщение в месинджър на създаденото за целите на конкурса събитие във Фейсбук. На 13 май 2019 г. клиповете ще бъдат публикувани и ще започне гласуването. Десетте проекта, събрали най-много харесвания, ще получат поощрителни награди, а класираните на първо и второ място ще посетят на 1 юни 2019 г. „София Тех Парк” за участие в среща с успешни предприемачи. Пълният регламент на конкурса е публикуван на страницата на събитието в социалната мрежа, както и на eufunds.bg.

oic
dariknews.archive

oic
dariknews.archive