ОИЦ популяризира схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси
ОИЦ популяризира схемите по ОП „Развитие на човешките ресурси / dariknews.bg

Завърши първият етап от информационни срещи за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, организиран от Областен информационен център - Плевен през 2012 година.

Основна цел на поредицата събития беше популяризирането на отворените схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" - ОПРЧР, за да се подчертае необходимостта и важността от подкрепа за развитие на човешкия капитал и инвестиране в човешките ресурси.

На 24 юли 2012, в заседателната зала на община Искър се проведе първата от трите информационни срещи, част от цикъла събития под мотото „В партнъорство с ОИЦ - Плевен за развитие на човешкия капитал". Срещата бе открита от заместник - кмета на общината Емилия Тончева, която изказа задоволство от факта, че на територията на областта съществува единно звено, където всеки може да получи т.нар. услуга „информация на едно гише".

На 30 юли, залата на читалището в град Червен бряг събра голям брой участници, желаещи да се информират за възможностите по отворените процедури на ОПРЧР. Срещата бе открита от Галя Николова - секретар на община Червен бряг, която подчерта нуждата от коректна и навременна информация, като заяви подкрепата на общината за партнъорство с ОИЦ - Плевен.

На 31 юли в заседателната зала на община Долни Дъбник се проведе последната от поредицата информационни срещи, която беше открита от заместник - кмета на общината Лилия Пейчева. Тя подчерта надеждите, които общинската администрация възлага за ползотворно сътрудничество с ОИЦ - Плевен. Пейчева сподели пред участниците трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени почти всички общини при изпълнението на проекти, както и важността за развитие на региона чрез привличането по ефективен начин на средствата от Европейските структурни фондове.

Поканени за участие и в трите събития бяха кметове на селища, директори на училища и детски градини, секретари на читалища, представители на общинската администрация и граждани.

Темите от програмата на информационните събития предизвикаха голям интерес сред участниците, които споделиха, че ще очакват предстоящия втори цикъл срещи.