ОД на МВР ще съдейства на гражданите без валидни документи за самоличност
ОД на МВР ще съдейства на гражданите без валидни документи за самоличност / archive.dariknews

Звената на „Български документи за самоличност" при ОДМВР-Плевен ще съдейства на гражданите, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в изборния ден, съобщиха от пресцентъра на ОД на МВР-Плевен.

В седмицата преди провеждането на изборите на 5 октомври 2014 година беше създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

Дирекция „Български документи за самоличност" е създала следната организация за работа:
1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност.
2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 3 октомври 2014 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо следното:
1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР и РУ при ОДМВР за дните от 30 септември 2014 г. до 4 октомври 2014 г. от 08.30 ч. до 17.30 ч. и на 5 октомври 2014 г. от 08.00 до 18.00 ч.

2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване правото на глас в изборния ден, се издават само след подаване на заявление за издаване на лична карта и след цифрово заснемане на лицето на заявителя.

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОДМВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.
Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.
Удостоверенирто се издава само за да послужи пред СИК и е валидно за изборния ден 5 октомври 2014 г., уточниха от ОД на МВР-Плевен.