Общинските съветници няма да почиват
Общинските съветници няма да почиват / netinfo

Без лятна ваканция ще е тази година Общинският съвет на Плевен. Председателският съвет насрочи редовна сесия на местния парламент за 28 август от 9.00 часа в залата в сграда “Гена Димитрова”.

31 точки включва предварителният дневен ред, сред първите въпроси, които се внасят за дебат, са предложенията за удостояване със звания „заслужил гражданин на Плевен” за доц. д-р Ангел Монов и д-р Аспарух Георгиев.

На предстоящата сесия кметът Найден Зеленогорски ще докладва и резултатите от изпълнението на бюджета на община Плевен за първото шестмесечие на настоящата година. Ще се обсъжда и въпроса за определяне на средните брутни месечни работни заплати в общинската администрация. Местният парламент предстои да гласува нови вътрешни компенсирани промени по общинския финансов план, както и предложението да се разреши на кмета на Плевен да ползва временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове.

Отново Найден Зеленогорски внася и предложение за отдаване под наем на част от централния градски площад “Възраждане” за разполагане на открита мобилна ледена пързалка.