/ Община Плевен
Общинският съвет в Плевен утре ще преразгледа седем решения, върнати от областния управител поради незаконосъобразност, съобщиха от Общината.

В Плевен ще актуализират списъка на клубовете за хора с увреждания и за пенсионерите

Те се отнасят за отдаване под наем на части от имоти - частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на павилиони за търговска и обслужваща дейност.

Съветниците ще обсъдят изменения на общинската наредба за обществения ред при използване на пътни превозни средства и предложение за изменение на решение за поемане на дългосрочен дълг от "Регионален фонд за градско развитие" за ремонт в централната градска част и автогарата.

Три нови културни проекта ще получат финансова подкрепа от община Плевен

Предвижда се актуализиране на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. Ще бъде разгледан изготвен от администрацията Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар.

Ще бъде обсъдено предложение за закриване на основно училище "Никола Вапцаров" поради намаляване броя на учениците през последните години. В предварителния дневен ред са предвидени за обсъждане общо 44 предложения. Заседанието утре ще започне от 9.00 часа в зала "Плевен".