Община Плевен ще поиска съдебна делба за почивната станция в Кранево
Община Плевен ще поиска съдебна делба за почивната станция в Кранево / dariknews.archive

На първото си за новия мандат заседание, съветниците от Общински съвет - Плевен решиха да поискат съдебна делба за почивната станция в село Кранево.

Предложението направи кметът на Плевен Георг Спартански. Той припомни решението на Общинския съвет от пролетта на 2015 г. за прекратяване на съсобствеността върху почивната станция в село Кранево, чрез продажба на дела на Община Плевен за сумата от 1,536 млн. лева на другия съсобственик, като при отказ от негова страна да заплати тази цена следва обявяване на търг за продажба на общинския дял от имота.
Проведени са два търга като и на двата не са се появили участници. По-късно е взето решение за извънсъдебна спогодба със съсобственика при нова цена от 1,199 млн. лв., която е трябвало да приключи към 15 октомври 2015 г.

Като юрист кметът коментира, че когато не се постигне извънсъдебно уреждане на спор между двама собственици, се завежда съдебна делба и при втората й фаза, когато се назначи вещо лице, обикновено тогава страните се съгласяват или да продадат имота или единият да изкупи дела на другия, защото на този етап се заплаща два пъти по-ниска държавна такса по сметката на съда. Това според кмета ще доведе до сключване на сделка преди приключване на делото.

Предложението беше подкрепено от д-р Йордан Георгиев от групата на ГЕРБ в Общинския съвет. Той предложи да се сложи край на сагата в почивната станция в Кранево като добави детайли относно собствеността на единия и другия съсобственик, след което предложението за извършване на съдебна делба между съсобствениците беше прието с пълно единодушие от всичките 39 съветници в залата.