/ Община Гулянци

На 4 юни кметът на Община Гулянци Лъчезар Яков подписа договор с ДФ „Земеделие” за финансиране на проект „Реконструкция и благоустрояване на площадни пространства в гр. Гулянци, с. Гиген, с. Брест и с. Долни Вит”.

Община Гулянци

Проектът е на стойност 758 141 лева (без ДДС) и се финансира от ЕС по ПРСР, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура.”

Мост над едноименната река откриха в село Искър в Община Гулянци

Площадите на Гиген, Брест и Долни Вит ще бъдат изцяло обновени с нова настилка, осветление, озеленяване и кътове за отдих. В Гулянци ще бъде обновена частта от централния парк срещу полицията, около паметника. Предстои Община Гулянци да стартира процедурите за избор на изпълнител.

Община Гулянци
 

Площадите на останалите населени места в община Гулянци бяха ремонтирани през 2012 година по мярка 322 от ПРСР. На стойност 1 455 490 лева (без ДДС) беше извършено благоустрояване на централните части в Милковица, Дъбован, Крета, Загражден, Искър, Сомовит, Шияково и Ленково.