Община Червен бряг получи нова техника по проект „Е-Подем
Община Червен бряг получи нова техника по проект „Е-Подем / cherven.bryag

Община Червен бряг получи доставка на оборудване по проект „Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт", финансиран по Оперативна програма "Техническа помощ". Бенефициент по проекта е Национално сдружение на общините в Република България, а общата цел е разширяване на общинския капацитет за успешно и ефективно управление на проекти, съфинансирани от Структурните фондове.

Кметът на Община Червен бряг Павлин Фильовски заяви желание за включване на Общината в проекта, с поемане на ангажимент за използване на осигурената техника и софтуер само и единствено за целите на проекта. Участието в него няма да бъде обвързано с финансов ангажимент от страна на Общината.

Така Община Червен бряг получи офис техника за ефективната работа на системата - широкоформатен скенер, сървър, компютърна конфигурация, два принтера, киоск-терминал за употреба от гражданите (с вкл. операционна система), видеоекран, два електронни подписа и два електронни четци. Дейностите, залегнали в проекта "Е-ПОДЕМ", дават предпоставки за прилагане на системен подход и гарантиране на прозрачност в управлението на проектите.

Проектът E-ПОДЕМ е много важен, защото създава предпоставка за електронизация на дейностите по подготовка и изпълнение на европейски проекти, както и възможност за достъп до безплатна експертна и консултантска подкрепа за местните власти чрез ресурсен център, който улеснява комуникацията между общините и управляващите органи на оперативните програми.

Навлизането на модерните информационни технологии в ежедневната работа на общината е съществено предимство за създаване на ефективна среда за развитие и приспособяване към европейските стандарти и изисквания.

„Дейностите, залегнали в проекта Е-ПОДЕМ, дават възможност за електронен обмен на документи. Това ще улесни и ускори комуникацията между общината и управляващите органи на оперативните програми", подчерта още кметът Павлин Фильовски.