Областният съвет за развитие определи ключовите проекти за Област Плевен.
Областният съвет за развитие определи ключовите проекти за Област Плевен. / obladmin.pleven

На заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от Областния управител на Плевен Ралица Добрева, бяха разгледани и определени ключовите проекти в Плевенска област, с които ще се кандидатства за целево финансиране. Целта е постигане на оптимален резултат по отношение развитието на Областта и подобряване жизнeния статус на нейните жители.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира изработването на целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападен планов Район, в който влиза и Плевенска област. Това се прави в изпълнение на програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 година.

Предложенията на общините и областна администрация-Плевен включват повече от 80 проекта с областно, регионално и общинско значение. Съгласно решението на Областния съвет за развитие, те ще бъдат систематизирани и внесени в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за включване в целенасочената инвестиционна програма.