/ ThinkStock/Getty Images
Летният театър "Кайлъка" засега е най-голямата сцена на Плевен в паркова среда
В Плевен се обявява нова процедура за отдаване под наем летния театър в парка "Кайлъка". Решението е на Общинския съвет, съобщи пресцентърът на съвета.

Община Плевен дава 10 000 лв. за университетската лаборатория за изследване на C0VID-19

Имотът е публична общинска собственост и ще бъде предоставен чрез публично оповестен конкурс с тайно наддаване с предварително представяне на предложенията от участниците в общинска администрация.

"В изпълнение на решение на ОбС от юли м.г. на 10 октомври 2019 г. е бил сключен договор за отдаване под наем на театъра. На 23 март т.г. наемателят е поискал да прекрати наемните си правоотношения:, поясни председателят на ОбС Мартин Митев.

Той уточни, че с решение от 30 април т.г. летният театър "Кайлъка" ще бъде отдаден под наем за 10 години. Първоначалната наемна цена, определена от лицензиран оценител, е 521 лв. месечно без ДДС.

Кандидатите в конкурса могат да бъдат български и чуждестранни граждани, които ще запазят предназначението на имота, като ще инвестират 60 на сто в наемната цена, а 40 на сто - за поддръжка и подобряване на съоръжението.

Започна ремонтът на плевенското Ларго (СНИМКИ)

Кандидатите трябва да бъдат физически или юридически лица, учредени и регистрирани в съответствие с действащото българско или приложимо чуждестранно законодателство като търговци или регистрирани по друг закон с право на стопанска дейност.

Чуждестранните лица да са със седалище или гражданство от държава членка на ЕС. Изисква се да не са обявени в несъстоятелност или в процедура на ликвидация и да нямат задължения и да не са неизправна страна по договори с Община Плевен.

Летният театър "Кайлъка" засега е най-голямата сцена на Плевен в паркова среда. 
БТА