/ ThinkStock/Getty Images
Велислава Патаринска е новият прокурор, встъпил в длъжност в Районна прокуратура - Плевен.

Актът за встъпване бе връчен от административния ръководител на РП - Плевен Пламен Петков, съобщиха от прокуратурата.

Прокурор Велислава Патаринска работи в системата на Прокуратурата на Република България от 2013 година.

Тя е заемала последователно длъжностите младши прокурор и прокурор в районните прокуратури във Видин, Бяла и Русе.

От 2020 година е командирована в районната прокуратура в Плевен.
БТА