/ dariknews.archive
В село Ясен беше направена първа копка на изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа в плевенското село.

kopka
dariknews.archive

При осъществяване на дейностите в селото ще бъдат подменени 8915 метра водопроводна мрежа и 13 559 метра нова битова канализационна мрежа. Ще бъде изградена и нова пречиствателна станция, както и напорен канализационен колектор с дължина 4636 метра.

kopka
dariknews.archive


Приеха препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Плевен за 2019 г.

Строително-монтажните работи са в изпълнение на мащабния проект „Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия”. Проектът, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020“, Приоритетна ос 1 „Води“ с Договор от 18 януари 2017 г., е на стойност е 117 150 300,52 лв., безвъзмездната финансова помощ е близо 88 000 000 лева, а срокът за изпълнение е 36 месеца.

kopka
dariknews.archive

Официални гости на събитието бяха зам.-областния управител на Плевен д-р Красимир Трифонов, зам.-кметове на общините Плевен и Долна Митрополия, както и представители на фирмите-изпълнителки.

kopka
dariknews.archive

В поздравителните си думи, кметът на Плевен Георг Спартански каза:

„Няма българска община, която да може да си позволи такова финансиране. Не е възможно и държавата да отдели толкова много милиарди, които са необходими на много български общини.

Затова за нас е чест, че сме предпочетени от правителството и на нас е възложено да започнем като пионери да реализираме държавната политика за подмяна на водопроводната и канализациионната мрежа. Но, както вече съм го казвал - предпочитам да свирят фанфарите и да се веят знамената, когато приключим този проект“.

kopka
dariknews.archive

Кметът изрази надежда, че в село Ясен, което е привилегировано чрез осъществяването на проекта, ще бъдат оценени ползите от него. Той добави, че подобряването на качеството на живот ще се изрази и в полагането на нова настилка на местата, където ще бъде разкопано за полагането на тръбите.

kopka
dariknews.archive

Първата копка бе направена от кмета Георг Спартански, ръководителя на проекта инж. Петър Петров, Йото Добрев, кмет на село Ясен и Георги Запрянов, който е управител на фирмата-изпълнител „Запрянови 03” - Асеновград.

kopka
dariknews.archive

kopka
dariknews.archive

kopka
dariknews.archive