vik vnoska
vik vnoska / obladmin pleven
На извънредно заседание, Общото събрание на Асоциация по ВиК- Плевен, председателствано от областния управител Мирослав Петров прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК-Плевен за 2019 година  да бъде  18 000 лева.  
Съгласно чл.20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация общото събрание на Асоциацията трябва да  вземе решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Плевен за следващата година, за да бъде включен от МРРБ в проекта за годишен бюджет на министерството по чл.69, ал.4 от Закона за публичните финанси. Материалите, свързани с тази точка от дневния ред - обяснителна записка и проектобюджет за 2019 г., бяха сведени до знанието на всички членове на Асоциацията.
След  определяне на окончателния размер на държавната вноска, с приемането на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2019 година, тя ще бъде променена в съответствие с този размер.