Над хиляда души и семейства в Ловешко са били на социални помощи
Над хиляда души и семейства в Ловешко са били на социални помощи / netinfo

1 018 лица и семейства от Ловешка област са получили месечни помощи по член 9 през март, съобщи Иваничка Иванова, директор Регионалната дирекция за социално подпомагане в Ловеч. От всички подпомогнати най-много са тези в трудоспособна възраст като най-голям е броят на хората на помощи в Ловеч, следван от Луковит и Тетевен.

По Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" дейност "Личен асистент" към 1 април са включени 204 безработни. 61 са личните асистенти в Тетевен, 53 - в Луковит, 51 в Ловеч, 25 - в Троян, най-малко са в Угърчин - 15. От месечни помощи за деца през март са лишени 90 семейства заради допуснати 5 неизвинени отсъствия от училище на децата им.

7 100 лица с увреждания са получили месечна добавка за диетично хранене и лекарствени средства, а 1 358 - добавка за достъпна информация.