Младите семейства с ипотечен кредит ползват допълнителни данъчни облекчения
Младите семейства с ипотечен кредит ползват допълнителни данъчни облекчения / netinfo

30 април е крайният срок за подаване на подоходните данъчни декларации в Националната агенция за приходите. Ако дължимите суми се внесат до 10 февруари, може да се ползва 5 % отстъпка, която ще важи и до 30 април, ако подаването на декларацията стане по електронен път.

Данъкът остава 10%. От подаване на данъчни декларации са освободени тези граждани, които получават доходите си единствено и само по трудов договор. Задължително се подават декларации, ако има възнаграждение извън трудов договор, независимо от това, че работодателят е удържал авансово 10 % -я данък.

Според последните промени в Закона за данъка върху физическите лица от тази година ще трябва да се декларират и заемите от приятели. Младите семейства ще могат да ползват допълнителни облекчения от данъка върху доходите си. Това е облекчението за лихвените плащания.

Изискването е да имат сключен граждански брак, ползващите облекчението да не са на повече от 35 години. Преференцията се отнася за частта от плащанията на ипотечни кредити, които са за лихви по този кредит. За целта трябва да се представи удостоверение, че имотът е единствен за това семейство. Този документ се издава от Агенцията по вписванията.