Ловеч се съгласи принципно да приеме част от столичния боклук
Ловеч се съгласи принципно да приеме част от столичния боклук / netinfo

Ловеч даде принципно съгласие за приемането на столичния боклук, решението беше взето на заседание на Общинския съвет вчера. Местните парламентаристи са конкретизирали и клаузите, които договорите на Община Ловеч със Столична община и с Министерството на околната среда и водите трябва да съдържат.

Съветниците възложиха на кмета на Община Ловеч Минчо Казанджиев да подготви и внесе за одобрение в Общинския съвет проекти на договори със Столична община и с Министерството на околната среда и водите за приемане и депониране на твърди битови отпадъци, генерирани на територията на столицата. Основните клаузи в проекто-договорите трябва да защитят икономическите и екологичните интереси на Ловешка община.

Със Столична община трябва да се договори, че депонирането на 50 хил. тона балирани битови отпадъци ще е еднократно. То ще се извърши по утвърден от двете страни график и Столича община трябва да заплати по 23 лв. без ДДС за тон отпадъци. При забавяне на плащанията ще се дължи неустойка в размер на 1% от цената за всеки просрочен ден.

Проекто-договорът с МОСВ пък трябва да осигури безвъзмездно на община Ловеч сумата от 13 270 000 лв. за дейности, свързани с нормалното функциониране на депото и подобряване на екологичното състояние на Ловеч. 1 800 000 лв. са за предварително закупуване на техника, 1 950 000 лева са за рекултивация на съществуващото градско сметище, отделно ще се закупи съоръжение за предварително третиране на отпадъците за 5 милиона лева.

Трябва да бъдат предвидени и средства за закупуване на допълнителна техника за обслужване на депото, както и за поддържане на инфраструктурата.