/ dariknews.archive
Със свое решение, Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ утвърди за областен координатор на партията в Плевен Мирослав Петров. Той вече беше представен пред структурите на партията в областта миналия четвъртък. 

Мирослав Петров поема областното ръководство на ПП ГЕРБ

“Ще направя всичко възможно да обедния ПП ГЕРБ-пПлевен. Това е и задачата, която ми възложи Изпълнителната комисия на партията, която ме назначи. Като областен управител, какъвто съм в момента за област Плевен имам визията за проблемите - глобални, териториални, както и отделно в самата партия така, че ще се опитам да направя всичко, за да обединя партия ГЕРБ в Плевен“.

Мирослав Петров участва в заседание на РСР на Северозападен район/СНИМКИ/

Това каза Мирослав Петров, който е управител на Област Плевен непосредствено след като Красимир Велчев - член на Изпълнителната комисия на ПП ГЕРБ, обяви назначаването му за областен координатор на партията за Плевенска област.